IB-linja

IB World SchoolIB-opinnot Lyseonpuiston lukiossa 

 • IB Diploma Programme (DP) on suomalaista lukiota vastaava kansainvälinen opetusohjelma
 • Opiskellaan englanniksi äidinkieltä ja ruotsia lukuun ottamatta
 • Suomessa kaksivuotista DP:tä edeltää pre-IB vuosi joka opiskellaan kansallisen lukion kurssien mukaan, ja sen aikana selvitetään opiskelijan soveltuvuus IB-linjalle; pre-IB:ltä voi jatkaa myös kohti kansallisen puolen yo-tutkintoa
 • DP koostuu kuudesta tai seitsemästä aineesta, jotka opiskellaan lukukausittain eli niistä ei voi valita yksittäisiä kursseja
 • Aineet ovat
  • Language A1 (Finnish A1)
   • oppilaan ”paras kieli”, yleensä suomi
   • opiskellaan kirjallisuuspainotteisesti

  • Second language (toinen kieli)
   • yleensä englanti (English A2)
   • keskittyy lähinnä kulttuuriin ja kirjallisuuteen

  • Individuals and Societies (yhteiskuntatieteet)
   1. historia (History)
   2. psykologia (Psychology)
       tai
   3. taloustieto (Economics)

  • Experimental Sciences (luonnontieteet)
   1. biologia (Biology)
   2. fysiikka (Physics)
       tai
   3. kemia (Chemistry)
  • Mathematics (matematiikka)
  • Arts and Electives (taide tai valinnainen)
   • Lyseonpuiston lukio ei tarjoa IB-taideopetusta, vaan sen tilalle valitaan jokin lisäaine yllä olevista 5 aineryhmästä
 • Kaikista aineista on valittavissa joko Higher Level HL- tai Standard Level SL-taso. HL-aineita on oltava vähintään kolme
 • Kahden vuoden aikana opetusta SL:ssä on 150 tuntia, HL:ssä 240 tuntia: HL:ssä aiheet käydään läpi syvemmin ja opetusta on enemmän
 • DP-ohjelmaan kuuluu myös CAS (koulun ulkopuolista vapaaehtoistyötä, liikuntaa, luovaa toimintaa) 150 tuntia, Theory of Knowledge (kriittisen ajattelun kurssi) 100 tuntia ja Extended essay (tutkielma) 40 tuntia